Imaginari
Föreställ dig hur det är att leva med
autism, Aspergers syndrom, ADHD eller
någon annan neuropsykiatrisk diagnos
HEMOM MIGANLITA MIGKONTAKTMATERIALBLOGGFÖRELÄSNINGAR

KARTLÄGGNING

K3: Kvalité - Kunskap - Kartläggning

Jag hjälper er att kartlägga elevers eller brukares styrkor och svagheter enligt K3 metoden. Kartläggningen kan sedan ligga till grund för ett åtgärdsprogram eller individuell plan. En person som kartläggs behöver inte ha någon diagnos eller misstanke därom. För att utföra en kartläggning behöver jag helst träffa personal, anhöriga och brukaren/eleven.

Stressinventering

Jag hjälper dig att ta reda på vad som ökar respektive minskar stressen, samt ger idéer om hur du kan hålla energinivåerna i balans.

Jag erbjuder:
  • Föreläsningar
  • Utbildningar
  • Workshops
  • Handledning
  • Rådgivning
  • Konsultation
  • Mentorskap
  • Kartläggningar
  • Stressinventering
  • Material och bildstöd

© 2015 Imaginari |
  Om imaginari  |
  Kontakt  |
  LÄnkar  |
  Cookies  |
  GDPR